Preduzeće ELCOM TRADE d.o.o. osnovano je 2003. godine. Osnovna delatnost preduzeća je uvoz i distribucija uređaja za klimatizaciju u koje spadaju rezidencijalni split sistemi, laki komercijalni sistemi (kanalski , kasetni , parapetno-podplafonski) – VRF sistemi , multi sistemi – VODENI sistemi (water chiller, fan coil).

Od svog osnivanja uspešno prati potrebe našeg tržišta i razvija se u skladu sa njima, te je posebnu pažnju posvetilo projektovanju, ugradnji i servisu klimatizacione i ventilacione opreme. Među kompanijama koje se bave ovim poslom postoje sličnosti i razlike. Naša sličnost je u tome što smo jedan od više uvoznika, a razlika što u tehnickom smislu imamo odlično razvijenu podršku servisa i održavanja istih, kao i najširu paletu rezervnih delova i po isteku garantnog roka.

Ponosimo se što od našeg osnivanja nismo izgubili ni jednog kupca i što iz godine u godinu uvećavamo broj saradnika u poslovno tehničkom smislu kao i broj krajnjih korisnika. Široku lepezu naših kupaca čine investitori, građevinske firme, projektni biroi, marketi, prodavnice bele tehnike i mnogobrojne samostalne radnje i servisi. Takođe poseban akcenat stavljamo na primenu naših rešenja koja su našla svoje mesto u industrijskim, zdravstvenim, turističkim, poslovnim i rezidencijalnim objektima, bankama, računskim centrima, mega marketima, sportskim centrima… Sopstveni carinski magacin, kao i magacin ocarinjene robe je veličine 1200m² što nam omogućava u svakom momentu zavidan lager robe. Na vreme smo shvatili da veliku ulogu u uspešnosti preduzeća čini stručni kadar. Redovni smo učesnici sajmova u svetu i kod nas. Takođe stručni inženjerski kadar kao i serviseri, na godišnjem nivou, posećuju seminare i edukacione centre gde se demonstriraju najnovija dostignuća klimatizacije i ventilacije.

Veliki entuzijazam i borbenost osigurali su nam višegodišnje dobre pozicije i ugled na tržištu. Zaposleni preduzeća ELCOM TRADE da bi opravdali poverenje krajnjeg kupca koje se ukazuje iz dana u dan, držaće se osnovnih postulata uspešnosti jednog preduzeća gde će krajnji ciljevi biti da još više poboljšamo kvalitet naših usluga gde spadaju ugradnja, servis, brza isporuka robe, kao i svi zahtevi krajnjeg kupca.