Uslugu montaže klima uređaja kapaciteta 9.000Btu i 12.000Btu naplaćujemo 8.600 dinara do 3 metra instalacija. U slučaju dužih instalacija, naplaćuje se 1.300 dinara po dužnom metru.

Uslugu montaže klima uređaja kapaciteta 18.000Btu naplaćujemo 9.600 dinara do 3 metra instalacija. U slučaju dužih instalacija, naplaćuje se 1.700 dinara po dužnom metru.

Uslugu montaže klima uređaja kapaciteta 24.000Btu naplaćujemo 12.000 dinara do 3 metra instalacija. U slučaju dužih instalacija, naplaćuje se 2.200 dinara po dužnom metru.

U slučaju korišćenja velikih merdevina (preko 5 metara visine), za uređaje svih kapaciteta naplaćuje se 1.000 Din.

Uslugu redovnog servisa za sve rezidencijalne klima uređaje (od 9.000-24.000Btu) naplaćujemo 2.500 dinara.