Uslugu montaže klima uređaja kapaciteta 9.000Btu i 12.000Btu naplaćujemo 9.000 dinara + 1.200 dinara po dužnom metru bakarnih instalacija.

Uslugu montaže klima uređaja kapaciteta 18.000Btu naplaćujemo 12.000 dinara + 1.500 dinara po dužnom metru bakarnih instalacija.

Uslugu montaže klima uređaja kapaciteta 24.000Btu naplaćujemo 15.000 dinara + 1.800 dinara po dužnom metru bakarnih instalacija.

U slučaju korišćenja velikih merdevina (preko 5 metara visine), za uređaje svih kapaciteta naplaćuje se 1.000 dinara.

Uslugu redovnog servisa za sve rezidencijalne klima uređaje (od 9.000-24.000Btu) naplaćujemo 2.500 dinara.